Nederlands   -   Français      
 

 

Studiedag 14/05/2009

     

  Home

  Vakgebieden

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

 

Onder de top van de ijsberg: de secundaire schade  

Bij het afhandelen van menselijke schade liggen vanzelfsprekend de medische zorgen voorop, zodat het menselijk leed kan hersteld worden.

Naast deze primaire schadelast is er natuurlijk ook de zorg voor het opvangen van de bijkomende vragen van slachtoffers.

De vraag naar hulpmiddelen, aanpassingen, aansluitende ingrepen en dergelijke komt in alle vormen van schadebeheer voor en vormt voor alle betrokken personen (slachtoffers, dossierbeheerders, artsen, advocaten,…) een veel minder gemakkelijk te overzien probleem.

Alhoewel in arbeidsongevallen zorg voor naastbestaanden niet op de voorgrond staat, is het voeren van een case-management, dat oog heeft voor beïnvloedende factoren, van belang om tot een vlotte doorstroming van het schadebeheer AO te komen. Voor andere stelsels zoals BA, gewaarborgd inkomen en employee benefit programs zijn elementen uit de “secundaire schadeposten” zo mogelijk nog meer bepalend in de totale schadelast dan de aanvankelijke “primaire schade”. Ze vormen immers mogelijke – verdoken - hinderpalen die een vlotte schaderegeling in de weg kunnen staan.

Door tijdig en op de juiste wijze aandacht te besteden aan de factoren die secundair de schade kunnen beïnvloeden, kan schadebeheer op een adequate en pro-actieve wijze het beheer van al deze factoren in de hand houden. Daardoor slaagt de dossierbeheerder erin om tijdig de juiste vragen te stellen, en kan de case-manager de juiste signalen opvangen die binnen een dossier aanwezig zijn.

Omdat “voorkomen beter is dan genezen” als zegwijze ook binnen beheer van menselijke schade zeker aan de orde is, richt de studiedag van 14 mei 2009 zich vooral op die elementen die bij actief beheer van menselijke schade niet direct op de voorgrond staan maar toch voor slachtoffers en beheerders van groot belang zijn. Tijdig en gepast inspelen op die aspecten zal er immers voor slachtoffers, behandelaars, naastbestaanden en beheerders van schade toe bijdragen dat voor alle partijen de frustraties van het moeten doormaken van dergelijk schaderegelingsproces tot een minimum beperkt kan worden.

Welke aspecten dan zeker aandacht verdienen en hoe dit kan worden ingepast in een kwaliteitsvol beheer van zware menselijke schade wordt in de studiedag op inzichtelijke wijze gepresenteerd.

ACT Désiron werkt op dit ogenblik verder aan het programma. In een tweede berichtgeving in maart, ontvangt u het definitieve programma.

ACT Désiron hoopt u opnieuw te mogen verwelkomen op haar jaarlijkse studiedag!

Programma

Uur

Inhoud/titel (werktitel)

Spreker

9.00u

Onthaal

-

09.30u – 09.45u

Inleiding

Mevr. Bruyninx , Ergotherapeute, preventieadviseur ergonomie, Disability Case Manager - ACT Désiron

09.45u – 10.15u

Verleden gewist, toekomst weggemaaid: over betrokkenen bij een zwaar verkeersongeval

Mevr. Rubbens , Coördinator - Rondpunt

10.15u – 10.45u

Secundaire victimisatie en het belang van aandacht voor emoties

Dhr. Akkermans, Hoogleraar privaatrecht - Vrije Universiteit Amsterdam

www.rechten.vu.nl/akkermans

10.45u – 11.00u

Pauze

-

11.00u – 11.45u

Actief schadebeheer in Life & Health: Wat en Hoe? Ervaringen van Swiss Re

Dhr. Theuwissen, Vice president Claims and Liability Management – Swiss Reinsurance company

11.45u – 12.15u

Vraagstelling

-

12.15u – 13.45u

Lunch

-

13.45u – 14.15u

 

Meten = weten: screening als detectie en predictie instrument voor nood aan zorg na NAH bij kinderen en jongeren

Mevr. Ansoms, psychologe – Reva Pulderbos

14.15u – 14.45u

 

Evoluties in aanbod: Technische aspecten (toepassingen van pc ten voordele van autonomie voor personen met ernstige handicaps)

Dhr. De Backer, Ergotherapeut / Informaticus – Vzw Modem

14.45u – 15u15

Huidige behoeften en tekorten bij NAH

Dhr. Cordenier – Voorzitter - vzw Coma

15.15u – 15.30u

Pauze

-

15.30u – 16.00u

Réflexions au niveau européen

 

Dhr. Péchinot, Directeur du département automobile à la Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Membre du comité exécutif de l'Institut pour le Droit Européen de la Circulation

16.00u – 16.30u

Vraagstelling

-

16.30u

Receptie

-

 

Verslag

Download hier het verslag van onze studiedag!

Foto's

     
   

 

 


© ACT-Désiron, 2008
Design by