Nederlands   -   Français      

 

Welkom,

  Home

  Vakgebieden

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

bij Arbeids Consulting Team Désiron.

Wij zijn een private organisatie die in 1988 werd opgericht door Huget Désiron. ACT Désiron is gespecialiseerd in een optimale afstemming van de vereisten van een job en de capaciteiten van medewerkers ten behoeve van behoud van menselijk potentieel in de organisatie.

Deze know-how wordt onder meer aan bedrijven aangeboden die worden geconfronteerd met:

 • dreigend verlies van een werknemer door ziekte of ongeval
 • verminderde productiviteit van een medewerker
 • het opzetten van een systeem aangepast werk

Vaak wordt met dezelfde doelstelling gewerkt in opdracht van verzekeraars, zodat het opbouwen van levenskwaliteit voor een slachtoffer, behoud van menselijk kapitaal voor de werkgever en overzicht in het schadebeheer samengaan in een win-win benadering.

Ons uitgangspunt: de mogelijkheden en NIET de onmogelijkheden.

Ons 'mission statement':
"We engageren ons om met wetenschappelijk onderbouwd maatwerk een voortrekkersrol te vervullen  in het voorkomen en het actief beheren van menselijke schade.

ACT Desiron werkt in de persoonlijke en de professionele sfeer op een voor de klant én de cliënt correcte wijze."

Huget Désiron geeft na 30 jaar de fakkel door aan een jonge dynamische ploeg van 7 ergotherapeuten: het ACT Consortium.
Het ACT Consortium bestaat uit bekwame ergotherapeuten die de afgelopen 3 jaar intensief door Huget werden begeleid met het oog op deze overdracht. Ze hebben elk hun eigen specialisme en zetten die samen in met zorg voor de kwaliteit in dienstverlening die u van ACT kent:
 • Carine Gielen: advies, begeleiding en evaluatie bij woning- en werkplekaanpassing.
 • .
 • Maureen Creyns: re-integratiebegeleiding.
 • .
 • Kelly Martens: re-integratiebegeleiding.
 • .
 • Jolien Govaerts: expertises letselschade, arbeidsmarktstudie, evaluatie hulp van derden, evaluatie hulpmiddelen, ergonomie.
 • .
 • Rik Loenders: ergonomiesessies, werkplekanalyses (ergonomische aanpassingen, training,.).
 • .
 • Milan Pieters: bedrijfsergonomie (werkplekanalyse en aanpassingen, trainingen) en rugscholing.
 • .
 • Sofie Dehairs: sociale re-integratie, ergotherapeutische begeleiding aan huis, evaluatie hulpmiddelen en hulp van derden.
De ervaring en deskundigheid van Huget blijft beschikbaar als coach & collega van de leden van het ACT consortium. Ze blijft natuurlijk nog actief in training, opleiding en advies rond: re-integratie, disability management, herstelgerichte dienstverlening, actief beheer van letselschade voor verzekeraars en aansluitende HR, ergonomische vraagstukken voor bedrijven. Het ACT consortium staat klaar om vanaf 1 januari 2016 samen met u de uitdagingen die zich stellen in deze snel evoluerende onderdelen van letselschadebeheer aan te gaan.
Zijn ergotherapeuten zullen hun expertise graag persoonlijk aan u voorstellen.

Tevens bieden wij nu ook een basis cursus ergonomie aan voor ergotherapeuten, kinésitherapeuten en andere geïnteresseerden binnen en buiten de sector: Basiscursus Ergonomie 2017-2018

   


Huget Désiron

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by