Nederlands   -   Français      
 

 

Studiedag 19/05/2011

     

  Home

  Vakgebieden

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

 

STUDIEDAG ‘Synergie in schadebeheer: 1 + 1 = 3‘


Download hier de folder                                                                                                                            TERUG naar overzicht studiedagen


 

De term synergie wordt vaak gebruikt voor samenwerkingsverbanden waarbij het samengaan van de verschillende delen, meer oplevert dan de som van de delen. Tijdens deze studiedag gingen we op zoek naar praktijkvoorbeelden binnen de verzekeringscontext, waarbij samenwerking resulteert in een win-winsituatie op verschillende domeinen: snellere doorloop, lagere kostprijs en hogere tevredenheid. In de voormiddag besteedden we aandacht aan schadebemiddeling. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot een lagere kost, met een beter resultaat voor alle partijen. Sommige verzekeraars rechtsbijstand en BA stellen in complexe schadedossiers samen één bemiddelaar aan.

Een schadebemiddelaar ondersteunt het slachtoffer, op vraag van beide partijen, in zijn traject naar een optimaal herstel. Tijdens dit traject brengt de bemiddelaar geleidelijk de resterende (te vergoeden) schade in kaart. Het eindresultaat van het schadebemiddelingstraject bestaat uit twee doelen: een door beide partijen geaccepteerd, geoptimaliseerd herstel en een hierop gebaseerde schadebegroting.

Schadebemiddeling is een duidelijk voorbeeld van samenwerking tussen verzekeraars, die leidt tot een kostenbesparende, snelle en efficiënte afhandeling van een dossier, waarbij er oog is voor herstel en vergoeding (= synergie). Deze vorm van samenwerking binnen schadebemiddeling is een aanpak die volop in ontwikkeling is. De toepassing van de methodiek toont echter nu al dat dergelijke samenwerking loont.

ACT Désiron gaf U tijdens deze studiedag een beeld van deze recente evolutie met aandacht voor visie, theorie en praktijkvoorbeelden. De namiddag werd voorbehouden voor samenwerkingsinitiatieven tussen verzekeraars en andere sectoren. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er met de zorgsector? Hoe zou een betere samenwerking met het VAPH de subrogatie vlotter kunnen doen verlopen? Hoe leidt de samenwerking tussen verzekeringen en werkgevers tot een efficiëntere re-integratie na een (arbeids)ongeval?


Download hier de folder                                                                                                                            TERUG naar overzicht studiedagen


 

Foto's van vorige studiedagen

TERUG naar overzicht studiedagen

     
   

 

 


© ACT-Désiron, 2008
Design by