Voorkomen - Ergonomie

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

           » Opleidingen

           » Ergonomie

           » Welzijn en HRM

     Actief beheer van
        menselijke schade

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Kent u één van deze problemen?

•  Toenemende klachten die leiden tot overbelasting en verzuim op het werk
•  Veel voorkomende en / of lange periodes van afwezigheid wegens ziekte van werknemers
•  (Dreigend) verlies van een werknemer door ziekte of ongeval
•  Verminderde productiviteit van een (oudere) medewerker
•  Klachten van personeel over ongunstige werkomstandigheden
• 

 

Dan kan ergonomie u helpen om:

•  Medewerkers productief te blijven inzetten
•  Verlies van kostbare know-how en ervaring te voorkomen
•  De motivatie en het engagement van het personeel te verhogen

 

   

Sinds 1996 voorziet de wet op Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk de toepassing van ergonomie op de werkvloer. Maar ook reeds daarvoor ontdekten heel wat bedrijven het nut van ergonomische toepassingen op de werkvloer.

ACT Désiron maakt specifiek voor uw bedrijf arbeidsanalyses, werkpostanalyses en ergonomische adviesrapporten. Daarnaast bieden we ook opleidingen en trainingen aan op het vlak van ergonomie.

 

Omschrijving ergonomie

Ergonomie heeft te maken met de relatie tussen de mens en zijn werk en met het voorkomen van de problemen die ontstaan wanneer het werk niet is afgestemd op de menselijke mogelijkheden en beperkingen. Ergonomie slaat ook op de deskundigheid die theoretische principes, data en methoden gebruikt om werksituaties aan te passen en zodoende het welzijn van de mensen en de performantie van systemen te optimaliseren.

 

Kenmerken ergonomie

•  Aandacht voor de gebruiker
•  Overweging veelheid van factoren: fysieke, cognitieve, sociale, organisatorische, omgevings- en andere factoren.
•  Aandacht voor de wisselwerking tussen de verschillende elementen van het systeem dat men bestudeert en helpt optimaliseren


Deelgebieden ergonomie

In elk van volgende deelgebieden kan ACT Désiron samen met uw bedrijf de sterke punten en de knelpunten detecteren. ACT Désiron staat u dan ook bij in het formuleren en realiseren van verbeterprojecten gericht op het wegwerken van deze knelpunten.

 

•  Fysieke ergonomie

De fysieke ergonomie houdt zich bezig met de anatomische, antrometrische, fysiologische en biomechanische kenmerken van mensen in relatie tot de fysieke activiteiten die we verrichten.

Belangrijke onderwerpen zijn werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkgerelateerde spier-, pees- en botaandoeningen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

 

•  Cognitieve ergonomie

De cognitieve ergonomie houdt zich bezig met de mentale processen van waarneming en verwerking van informatie zoals perceptie, geheugen, redeneervermogen en motorische reacties en het effect ervan op de interactie tussen mensen en de interactie met andere elementen van het systeem.

Belangrijke onderwerpen zijn mentale arbeidsbelasting, besluitvorming en het maken van keuzes, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, werkstress en opleiding voor zover dit te maken heeft met het menssysteemontwerp.

 

•  Organisatie ergonomie

De organisatie ergonomie richt zich op het optimaliseren van socio-technische systemen met inbegrip van organisatorische structuren, het organisatiebeleid en de processen die er zich afspelen.

Belangrijke onderwerpen zijn communicatie, taakontwerp, ontwerp van arbeidstijdregelingen, teamwerk, participatief ontwerpen, organisatiecultuur, virtuele organisaties, telewerk, kwaliteitsmanagement,

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by