Voorkomen - Opleidingen - Opleidingspakketten

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

           » Opleidingen

           » Ergonomie

           » Welzijn en HRM

     Actief beheer van
        menselijke schade

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

A.  Verstandig gebruik maken van je rug

Inhoud

•  Verstrekken van basisinformatie over bouw en functie van de menselijke rug + redenen waarom verstandig gebruik voordelen oplevert
•  Vanuit de werkplek en de gegeven omstandigheden de belangrijkste knelpunten bespreken en oplossingen leren toepassen

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers VGV – PBW
•  Managers
•  Uitvoerders van risicotaken
•  ...

Praktisch

•  Duur: halve dag

Nota

•  Deze cursus wordt ook, in aangepaste vorm, aangeboden worden in kader van “train de trainer”.

   


B.  Overbelasting in productiewerk / Overbelasting bij beeldschermwerk

Inhoud

•  Inzicht in de werking van het menselijk lichaam en het ontstaan van overbelastingsproblemen.
•  Vanuit de werkplek en de gegeven omstandigheden de belangrijkste knelpunten bespreken en oplossingen leren toepassen.

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers PBW
•  Managers
•  Uitvoerders van risicotaken
•  …

Praktisch

•  Duur: halve dag

Nota

•  Deze cursus wordt ook aangeboden worden in kader van “train de trainer”.

 


C.  Ergonomie in (ICT) kantoren

Inhoud

•  Hoe ergonomisch veilig en gezond werken in (ICT)kantoren

•  houding en beweging
•  Inrichting
•  Omgevingaspecten
•  Psychosociale factoren

•  Vanuit de werkplek en de gegeven omstandigheden de belangrijkste knelpunten bespreken en oplossingen leren toepassen.

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers VGV – PBW
•  Managers
•  …

Praktisch

•  Duur: halve dag


D.  Een humaan veiligheidsbeleid, een praktische aanpak voor een werkbaar systeem

Inhoud

•  Hoe maak ik een veiligheidsplan geloofwaardig en verstaanbaar naar de personen die het moeten toepassen in de praktijk?
•  Aspecten van sociale wetgeving met betrekking tot veiligheid op het bedrijf.
•  Inbreng van veiligheid vanaf aanwerving, over onthaal en continuïteit bij de loopbaan tot overdracht van oudere naar jongere werknemers.

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers VGV- PBW
•  Managers
•  ...

Praktisch

•  Duur: 1 dag


E.  Arbeidsverzuim en –ongeschiktheid. Introduceren van een geïntegreerd en geaccepteerd opvangsysteem

Inhoud

•  Aspecten van (sociale) wetgeving met betrekking tot het omgaan met ongeschiktheden en chronische verzuimers (wat mag, wat kan, wat kan niet,...?).
•  Basisinzichten over redenen en verschijningsvormen van verzuim.
•  Formuleren van een eigen “actieplan” om een systematische aanpak van verzuim en ongeschiktheden uit te bouwen.

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers VGV- PBW
•  Managers
•  ...

Praktisch

•  Duur: 4 halve dagen


F.  Omgaan met verslavingsproblemen in het bedrijf

Inhoud

•  (H)erkennen van verslavingsgedrag.
•  Aspecten van (sociale) wetgeving en de wetgeving op de privacy. Hoe ver kan de bedrijfsleiding gaan in het opleggen van behandeling, therapie,...?
•  Formuleren van een eigen “actieplan” om een werkbare aanpak van de problematiek in het bedrijf te realiseren.

Doelgroep

•  Veiligheidsverantwoordelijken
•  Personeelsdiensten
•  Personeel arbeidsgeneeskunde
•  Medewerkers VGV- PBW
•  Managers
•  ...

Praktisch

•  Duur: 2 halve dagen


G.  Eet- en slaapproblemen bij shift- of nachtwerk

Inhoud

•  Hoe kan verstandig worden omgegaan met werken in ploegen op het vlak van welzijn en gezondheid?
•  Inzicht in het normaal functioneren van het menselijk lichaam met betrekking tot vermoeidheid en rust, energieverbruik en opbouw.
•  Vanuit persoonlijke checking de belangrijkste knelpunten bespreken en oplossingen leren toepassen.

Doelgroep

•  Uitvoerders van shift- of nachtwerk en hun leidinggevenden
•  Medewerkers personeelsdienst
•  Medewerkers PBW
•  ….

Praktisch

•  Duur: minimum 2 uren, maximum 4 uren


H.  Ondersteuningsstelsels

Inhoud

•  Basiskennis bijbrengen met het oog op diverse ondersteuningsstelsels in sociale en professionele re-integratie.
•  Beknopte voorstelling van de tussenkomsten en procedures van V.F.S.I.P.H., A.W.I.P.H, Ministerie van Sociale Voorzorg,….
•  Uitdiepen van maatregelen en diensten specifiek inzake tewerkstelling, mobiliteit,….

Doelgroep

•  Dossierbeheerders letselschade

Praktisch

•  Duur: 2 x 2 uren

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by