Beheren - Expertise - Studie arbeidsmarkt

  Home

  Contact

  Vakgebieden

     › schade voorkomen

     › schade beheren  

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

Rapport arbeidsmarkt?

Soms kan iemand niet zonder meer terug intreden op de arbeidsmarkt. ACT kan dan een studie uitvoeren van de mogelijkheden die open staan voor iemand..

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by