Beheren - Sociale herintergratie

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

ACT sociale herintegratie

Binnen ACT Désiron wordt de deskundigheid van ergotherapeuten ingezet om een zicht te krijgen op de complexe vraag naar:

•  specifieke hulpmiddelen         Lees meer ...
•  de mogelijkheden wat betreft de aanpassing van de woning van het slachtoffer          Lees meer ...
•  de nood aan hulp van derden          Lees meer ...
•  mogelijke activiteiten die een slachtoffer kan uitvoeren in zijn vrije tijd          Lees meer ...
•  de verschillende administratieve procedures         Lees meer ...
•  gezinsbegeleiding          Lees meer ...

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by