Beheren - Sociale herintegratie - Administratie

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Hulp bij de administratie

Vanuit onze specifieke deskundigheid trachten we enerzijds het slachtoffer te begeleiden naar een vlotlopend re-integratieproces. Dit houdt vanzelfsprekend ook in dat we het slachtoffer de nodige informatie geven betreffende de verschillende administratieve procedures die doorlopen kunnen/moeten worden en dat we de slachtoffers ondersteunen in het doorlopen van deze procedures.

Deze bemiddeling gebeurt meestal op vraag van verzekeringsmaatschappijen of werkgevers en draagt voor alle partijen bij tot een kwalitatieve afhandeling van het schadedossier.

Anderzijds richten we ons tot de andere stake-holders in het actief schadebeheer om hen met goed onderbouwd advies bij te staan in de evaluatie van de menselijke schade.

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by