Beheren - Sociale herintegratie - Hulp derden

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Bepaling hoeveel hulp van derden nodig is

Wanneer er, door de ernst van het letsel, ondersteuning nodig blijft bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, dient er vaak een inschatting gemaakt te worden van de nood aan hulp van derden.

Met behulp van wetenschappelijk gefundeerd materiaal, trachten we naast de evaluatie zelf ook voldoende aandacht te schenken aan de opbouw en argumentatie van het eindresultaat.

(Aantal uren benodigde hulp, procent hulp van derden in arbeidsongevallen,)

De berekening hulp van derden kan, indien nodig, uitgewerkt worden voor verschillende situaties. Bijvoorbeeld kan de aanpassing van een woning of het inschakelen van hulpmiddelen leiden tot een verlaging van de uren nood aan hulp van derden.

Bijkomend kan actief meegezocht worden naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de nood aan hulp van derden. Naargelang de specifieke situatie van het slachtoffer kan mee gezocht worden naar gepaste oplossingen voor wat betreft collectieve opvangmogelijkheden, dagcentra,

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by