Beheren - Sociale herintegratie - Hulpmiddelen

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

hulpmiddelen

Binnen de adviesrapporten inzake hulpmiddelen trachten we een geargumenteerd onderscheid te maken tussen het noodzakelijke, het nuttige en het bijkomstige. Indien gewenst kunnen deze adviezen gepaard gaan met prijsberekeningen en opgave van herzieningstermijnen.

Naast de degelijk onderbouwde adviesrapporten, trachten we d.m.v. onze helpdesk een direct en concreet antwoord te formuleren op gerichte (ad hoc) vragen.

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by