Beheren - Sociale herintegratie - Vrije tijd

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Belang van vrijetijdsbesteding

ACT Désiron kan een overzicht van activiteiten die een slachtoffer kan uitvoeren in zijn vrije tijd in kaart brengen, inclusief de eventueel daarvoor benodigde voorzieningen.

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by