Beheren - Sociale herintegratie - Woningaanpassing

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Woningaanpassing

Wat betreft de aanpassing van de woning trachten we steeds aan de hand van een aantal voorstellen in overleg met de verschillende partners tot een compromis te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

ACT Désiron zorgt voor een verslag dat de knelpunten aanduidt, mogelijke alternatieve oplossingen aanreikt en een advies verstrekt over de meest geschikte oplossingen voor de problemen die zich stellen.

 

   

 

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by